Kamus pelajar edisi kedua online dating

Rated 3.97/5 based on 869 customer reviews

Selain itu, penggunaan tanda kurung siku ([….]) digunakan sebagai penanda lambang fonetik.

Tanda kurung siku bertujuan untuk menanda bagaimana perkataan itu dituturkan dalam bahasa Melayu baku.

Hal ini demikian kerana, untuk memudahkan para pelajar dan pengguna mengetahui perkataan tersebut tergolong dalam golongan kata nama, kata kerja, kata adjektif mahupun kata sendi nama.Untuk itu, buku ini meneroka kecerdasan emosi, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal.Di samping itu, buku ini melihat signifikan mempunyai kecerdasan emosi di kalangan bayi dan kanak-kanak.Buku ini mengandungi daftar kata, satu panduan pengguna dan tiga pedoman umum (Pedoman Ejaan Rumi, Pedoman Sebutan Baku dan Pedoman Ejaan Jawi).Lampiran berupa kata-kata yang tergolong dalam satu kelompok turut ditambah.

Leave a Reply