Wolters noordhoff online dating

Rated 4.46/5 based on 708 customer reviews

Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode voor de scholen in Nederlands Oost-Indë.

Gebruikt in: niet aantoonbaar op de markt verschenen. Meer over dit plankje Leesplankje "Jaap Gijs Dien".

Meer over dit plankje Eerste uitgave: Leesplankje "Aap Noot Mies".

Meer over dit plankje Tweede versie: Leesplankje "Aap Noot Mies".

Bij leesmethode: Nieuwe leeswijze voor het eerste onderwijs in lezen en zuiver schrijven.

Meer over dit leesbordje Tweede uitgave: Leesplankje "Geit Zeep Does".

Meer over dit plankje Tweede uitgave: Leesplankje "Aap Noot Mies" Ontwerp: M. Een leesplankje is een hulpmiddel bij het leren lezen dat bestaat uit een plankje met een of meer richels waarop de letters van het woord dat boven de richel is afgebeeld, gelegd kunnen worden. De woorden zijn normaalwoorden, die tezamen de belangrijkste klankzuivere letters of tweeklanken van het alfabet bevatten. Het leesplankje was meestal van hout, later is het ook in kunststof uitgevoerd. Voor de klas staat een grote klassikale leesplank en een vertelselplaat. Ieder kind heeft een klein leesplankje op tafel liggen, met losse letterkaartjes in een letterdoosje.

Leave a Reply